Choose languageLanguage

Specyfikacje dotyczące tworzenia faktur w formacie pdf do odczytu maszynowego

Upewnij się, że następujące informacje znajdują się w czytelnej fakturze pdf.
W przypadku braku niektórych wymaganych informacji faktura może zostać odrzucona.

Informacje dotyczące fakturowaniaPola wymagane
Informacje ogólne
Numer fakturywymagane
Typ faktury (faktura, nota kredytowa)wymagane
W przypadku noty kredytowej należy powołać się na numer oryginalnej fakturywymagane
Data fakturywymagane, musi być prawidłową datą kalendarzową
Termin należności lub termin płatnościzależy od kraju
Informacje referencyjne
Numer zamówienia KONEwymagane w przypadku zamówień zakupu
Kontakt w KONE (osoba kontaktowa lub centrum kosztów)wymagane
Numer kontraktujeśli dotyczy
Numer dowodu dostawyjeśli dotyczy
Data odebrania/dostawyzależy od kraju
Informacje o kliencie
Pełna nazwa jednostki KONEwymagane
Pełny adres jednostki KONEwymagane
Nr VAT/numer rejestracyjny jednostki KONEzależy od kraju
Informacje o dostawcy
Pełna nazwa dostawcywymagane
Pełny adres dostawcywymagane
Identyfikator VAT/numer rejestracyjny dostawcywymagane
Szczegóły rachunku bankowego (nr BIC i IBAN lub lokalnego rachunku bankowego)zależy od kraju
Odniesienie do płatności w formacie odpowiednim w danym krajujeśli dotyczy
Kwoty faktury
Walutawymagane
Kwota netto (po naliczeniu podatku*)zależy od kraju
Kwota brutto (przed odliczeniem podatku*)wymagane
Frachtjeśli dotyczy
Stawka/procent podatku*zależy od kraju
Przekrój kwoty do opodatkowania (bez podatku*) według stawki podatku* lub zwolnieniazależy od kraju
Przekrój kwoty do opodatkowania według stawki podatku* lub zwolnieniazależy od kraju
Łączna kwota podatku*zależy od kraju
Zaokrąglaniajeśli dotyczy

* np. VAT, GST, podatek obrotowy, podatek od usług