Choose languageLanguage

Wysyłanie faktur elektronicznych przez dostawcę usług

Partnerzy firmy BaswareAdresy do fakturowania za pośrednictwem dostawcy usług  I  Wymagania dotyczące treści faktur

Wysyłanie ustrukturyzowanych danych faktur bezpośrednio z systemu rozliczeniowego za pośrednictwem dostawcy usług fakturowania elektronicznego do KONE:

1. Sprawdź, czy dostawca usług w zakresie fakturowania elektronicznego jest podłączony do Basware. Sprawdź u usługodawcy, czy jest on w stanie przekierować faktury do Basware, ID operatora BAWCFI22. Partnerzy Basware są wymienieni na liście tutaj.
2. Aktualizacja identyfikatora e-fakturowania firmy KONE w systemie rozliczeniowym. Identyfikatory e-faktur dla firm KONE są wymienione w wykazie tutaj
3. Sprawdź, czy faktura zawiera wszystkie obowiązkowe pola wymienione na liście tutaj
4. Rozpocznij wysyłanie faktur elektronicznych. Nie ma potrzeby wysyłania faktur testowych. Zaleca się jednak sprawdzenie, czy pierwsza faktura została prawidłowo odebrana, w zależności od kraju, pod adresem e-mail KONE ContactAP.