Choose languageLanguage

Wyślij swoje faktury elektroniczne do KONE

W firmie KONE chcemy zaoferować naszym dostawcom wydajne i trwałe przetwarzanie faktur. W związku z tym popieramy otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

Faktura elektroniczna zawiera te same informacje co faktura papierowa i składa się z danych z faktury i plików graficznych. Naszym dostawcą usług w zakresie przetwarzania danych jest Basware.

Oferujemy następujące metody wysyłki faktur. Wybierz ten, który najlepiej pasuje do Twojej firmy i natychmiast rozpocznij wysyłanie faktur elektronicznych do KONE.

GŁÓWNE KANAŁY (NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE METODY WYSYŁKI)

WYSYŁANIE FAKTUR ELEKTRONICZNYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUGODAWCY

  • Wysyłanie ustrukturyzowanych danych faktur bezpośrednio z systemu rozliczeniowego za pośrednictwem usługodawcy do KONE.

WYSYŁKA ELEKTRONICZNYCH FAKTUR W FORMACIE PDF

  • Bezpłatna usługa PDF umożliwia wysyłanie faktur PDF do firmy KONE pocztą elektroniczną.
  • Ponieważ faktury są odczytywane elektronicznie, faktura w formie PDF musi być sporządzona w formacie tekstowym czytelnym maszynowo i nie może być napisana odręcznie ani zeskanowana.
  • Aby aktywować tę metodę wysyłki, należy zarejestrować firmę w portalu e-fakturowania Basware.

KOLEJNE FORMY WYSYŁKI

USŁUGA PORTALU "KEY-IN"

  • Korzystaj z tej usługi, jeśli tworzysz tylko kilka faktur lub nie posiadasz technicznych środków do wysyłania faktur do odczytu maszynowego.

EDI - ELEKTRONICZNA WYMIANA DANYCH

  • Firmy, które zawarły specjalną umowę z KONE na elektroniczną wymianę danych (EDI), mogą nadal wysyłać faktury tak jak wcześniej.
  • Jeśli Twoja firma chce zawrzeć specjalną umowę z KONE na elektroniczną wymianę danych (EDI), prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.

Masz pytania dotyczące wysyłki faktur?

Znajdziesz tam nasze dane kontaktowe tutaj.

W tym miejscu można znaleźć zarejestrowane adresy biur KONE do faktur elektronicznych.