Choose languageLanguage

Wysyłka faktur elektronicznych w formacie PDF

Portal Basware  I  Wymagania dotyczące treści faktur w formacie pdf  I  Adresy do wystawiania faktur w formacie pdf Logowanie do portalu Basware

Wymagania wstępne dotyczące korzystania z usług faktur elektronicznych w formacie PDF: 

 • Rejestracja w portalu Basware musi być ukończona, a adres e-mail nadawcy zweryfikowany poprzez wysłanie odpowiedzi na e-mail z potwierdzeniem od firmy Basware. Weryfikacja jest wymagana również w przypadku adresów e-mail „noreply”
 • Faktury muszą być w formacie PDF czytelnym dla maszyn z możliwością wyszukiwania i kopiowania wyrazów
 • Wszystkie faktury muszą mieć taki sam ukł W przypadku zmiany układu, faktura zostanie odrzucona i należy skontaktować się z ContactAP w celu uzyskania pomocy
 • Adres e-mail nadawcy nie może być współużytkowany z innymi firmami. np. ogólny adres e-mail innej firmy nie będzie działać
 • Jeśli nie możesz spełnić powyższych wymagań dotyczących świadczenia przez firmę Basware usługi faktur elektronicznych w formacie PDF, możesz wysyłać swoje faktury do usługi skanowania; odpowiednie adresy e-mail znajdują się tutaj

 

1. Utwórz konto dla portalu Basware

 • Kliknij na Portal Basware
 • Zarejestruj się w Basware przy użyciu adresu e-mail
 • Po rejestracji otrzymasz potwierdzenie z Basware na ten adres e-mail
 • Otwórz e-mail z potwierdzeniem i aktywuj konto Basware w ciągu 7 dni

2. Aktywuj konto Basware

Przy wprowadzaniu danych firmy należy zwrócić szczególną uwagę na następujące punkty:

 • Twój identyfikator biznesowy – np. numer identyfikacji podatkowej firmy
 • osoba kontaktowa firmy, adres e-mail i numer telefonu. Ważne powiadomienia, takie jak odrzucenie faktury, są wysyłane na ten e-mail.
 • Określ adresy e-mail, z których chcesz wysyłać e-faktury PDF. Faktury można wysyłać tylko z adresów zdefiniowanych tutaj. Możesz dodać do 200 adresów e-mail.

3. Potwierdź wysłanie z zarejestrowanych adresów e-mail

 • Otrzymasz e-mail z potwierdzeniem z linkiem dostępu. Proszę użyć tego linku, aby potwierdzić adresy e-mail, które będą wykorzystywane do wysyłania faktur. Faktury z niepotwierdzonego adresu zostaną odrzucone.
 • Jeśli wysyłasz faktury z nienadzorowanego adresu e-mail, prosimy o kontakt z działem IT w celu potwierdzenia adresów e-mail.

4. Wyślij faktury PDF do odczytu maszynowego na następujące adresy e-mail niemieckich oddziałów KONE:

Dział przedsiębiorstwaUSt-ID lub numer identyfikacji podatkowejAdres e-mail dla faktur PDF (tylko z wcześniejszą rejestracją)
NIEMCY
KONE GmbHDE196233671kone.gmbh@email.basware.com
KONE Montage GmbHDE236260937 kone.montage.gmbh@email.basware.com
KONE Holding GmbHDE114107702kone.holding.gmbh@email.basware.com
KONE Escalator SSC Europe GmbHDE239780388kone.escalator.slk.gmbh@email.basware.com
KONE Automatiktüren GmbHDE220493160kone.automatiktueren.gmbh@email.basware.com
KONE Servicezentrale GmbHDE227883394kone.servicezentrale.gmbh@email.basware.com

Pełny adres @email.basware.com wszystkich jednostek biznesowych KONE na całym świecie można znaleźć pod adresem.

 • Faktury muszą być czytelne maszynowo. Plik PDF do odczytu maszynowego to plik zapisany w formacie PDF, a nie zeskanowany obraz. Możesz wyszukiwać i kopiować słowa z plików PDF do odczytu maszynowego.
 • Załączniki do faktury (np. dowód wykonania w postaci zeskanowanego pliku obrazu) mogą być dołączone do wiadomości e-mail. Oddzielne pliki załączników muszą być w formacie PDF, a nazwa musi zawierać słowo attachment, anhang, anlage, adjunto, annex lub liite. Na przykład Anhang_112233.pdf

 • Basware sprawdza pola z pierwszą wysłaną fakturą. Basware powiadomi Cię e-mailem, gdy pierwszy e-mail zostanie pomyślnie dostarczony do KONE. Weryfikacja pierwszej faktury może zająć Basware kilka dni roboczych na uzgodnienie danych, a następnie przekazanie ich do KONE.
 • Począwszy od drugiej wysyłki faktur, nie będą wysyłane żadne dalsze wiadomości e-mail z potwierdzeniem, chyba że wystąpią problemy z przetwarzaniem faktur.
 • Powiadomienie potwierdzające oraz wszystkie powiadomienia o odrzuceniu wysyłane są na adres e-mail, z którego wysłano fakturę oraz na adres e-mail osoby kontaktowej firmy podany podczas rejestracji.
 • Najczęstsze przyczyny odmowy są następujące: faktura PDF nie może być odczytywana maszynowo, faktura PDF została wysłana z niezarejestrowanego adresu e-mail, pole obowiązkowe na fakturze nie jest wypełnione, lista pól obowiązkowych znajduje się tutaj, nazwa dodatkowego pliku z załącznikami nie zawiera żadnych z następujących słów: attachment/anlage/adjunto/annex/liite
 • Elektroniczny adres rozliczeniowy dla poszczególnych jednostek biznesowych firmy KONE można znaleźć tutaj.

5. Portal Basware

 • Portal Basware służył wcześniej do niezbędnej rejestracji i aktywacji wysyłki faktur elektronicznych. Jest to również wymagane, jeśli chcesz zmienić lub dodać adresy e-mail do wysyłki. W zakładce „Dokumenty” możesz również sprawdzić status dostawy faktur dla swoich faktur.
 • Po rejestracji, zawsze możesz zalogować się do portalu poprzez portal.basware.com.