Choose languageLanguage

Sende EHF-faktura via tjenesteleverandør

Baswares partnere  I  Faktureringsadresser via tjenesteleverandør  I  Krav på fakturainnhold

Man kan sende strukturert fakturadata direkte fra faktureringssystemet via deres EHF-faktura tjenesteleverandør til KONE ved å følge disse trinnene:

  1. Sjekke at deres tjenesteleverandør for EHF-faktura er tilkoblet til Basware. Sjekke med tjenesteleverandøren at de kan sende fakturaer til Basware, operatørs-ID BAWCFI22. Baswares partnere er listede her.
  2. Oppdater KONE selskapets EHF-faktura-ID i deres faktureringssystem. EHF-faktura-ID for KONE selskapene er listet opp her.
  3. Kontroller at fakturaen inneholder alle obligatoriske felt, som er oppført her.
  4. Begynn med å sende ut EHF-fakturaer. Det er ikke nødvendig å sende ut testfakturaer, men det anbefales at dere sjekker med den landspesifike KONE ContactAP-mailadressen at deres første faktura er mottatt riktig.

Spørsmål ved utsendelser av fakturaer?

Hvis dere har spørsmål om hvordan man sender fakturaer til KONE, så finner dere vår kontaktinformasjon her.