Choose languageLanguage

Krav til fakturainnhold

Tabellen nedenfor viser hva som må inkluderes i EHF-fakturaene deres til KONE. Tilleggsinformasjon vil bli påkrevd i henhold til lov og i henhold til din avtale med KONE.

Informasjonstype ObligatoriskKommentar
EHF-fakturaadresse til leverandørenObligatoriskDeres EHF-adresse
Leverandørens navnObligatoriskDeres Firma navn
Leverandørens adresse ObligatoriskDeres Firma adresse
Leverandørens MVA.nr ObligatoriskDeres MVA.nr for Europa eller skatteidentifikasjon for land utenfor Europa
Leverandørens bankkonto / IBAN-nummerObligatoriskUtenlands betalinger krever riktig IBAN-nummer
Leverandørens banks navn og SWIFT / BIC-kode ObligatoriskUtenlands betalinger krever riktig BIC-kode
KONEs EHF-fakturaadresseObligatoriskSee EHF-fakturaadresse
KONEs selskapsnavnObligatoriskPå fakturaen må det fremgå tydelig, hvilket selskap den er adressert til
KONEs adresseObligatoriskFirmaets juridiske adresse som angitt i PO / kontrakt
FakturanummerObligatorisk
FakturadatoObligatorisk
FakturatypeObligatoriskFaktura / kreditnota
ForfallsdatoObligatoriskForfallsdato må vises på fakturaen
Faktura bruttobeløpObligatoriskTotalbeløp Inkl. mva
Faktura nettobeløpObligatoriskBeløp eks. mva
Valuta ObligatoriskValuta (kode) må fremgå tydelig
InnkjøpsnummerObligatorisk* Hvis fakturaen er basert på en innkjøpsordre så må innkjøpsnummer påføres. Dette vil KONE oppgi ved bestilling.
Kostesenter Obligatorisk* Dette vil KONE oppgi ved bestilling
KONE referanseObligatorisk* Referanse kan, f.eks. være kontaktperson eller kostnadssted

* Et av disse 3 feltene må fylles ut på fakturaen

Tilleggsinformasjon

  1. Andre dokumenter: Eventuelle andre dokumenter som reklamefilm, bankgarantier, opprinnelsesattester og kontoutskrifter og andre lignende dokumenter, må sendes til fakturaens e-postadresse (se kontaktinformasjon).
  2. Vi bruker referansenummer for å automatisere fakturabehandlingen: Det er viktig at du oppgir nummeret som er gitt av oss på fakturaen. Sørg for å ta med referansen i det samme formen du har gitt i feltene Innkjøpsnummer og Kundereferanse (kjøperens navn). Ikke legg til eller ta bort noe fra nummeret eller navnet.
  3. Vedlegg må leveres med EHF-fakturaen: Inkluder alle de vedleggene til dine elektroniske fakturaer. Fakturaer og vedlegg levert separat er ikke godkjent.
  4. Individuelle kontra Kollektive fakturaer: KONE foretrekker at alle fakturaer sendes som individuelle fakturaer. Dette forsikrer økt automatisk fakturabehandling, automatiserte prosesser og lar os at betale din faktura.
  5. Spesielle krav per leverandør: I tillegg til de krav som presenterts i dette dokumentet, kan noen leverandører være pålagt å legge ved tilleggsinformasjon. Slike tilleggskrav er og vil bli regulert av din avtale med KONE.
  6. Format: Vi er i stand til å motta fakturaer i alle relevante standardisert XML-format. I dette dokumentet, så er bruket av den seneste versjonen av XML antatt. Vennligst kontakt Basware eller deres EHF-tjenesteleverandør for en detaljert formatbeskrivelse.
  7. Vedlagte fakturabilder: Alle vedlagte fakturabilder må komme enten som en PDF-fil, eller en TIFF-fil. Hvis ikke noen fakturabilde er vedlagt, så vil en standardisert fakturabilde bli generert av Basware. Bilden som Basware genererer kan komme at ikke inkludere all den informasjon som du vil dele med til KONE. Derfor, er det veldig sterkt vi rekommanderer at inkludere en PDF/TIFF-kopi selv.

Spørsmål ved utsendelser av fakturaer?

Hvis du har noe spørsmål vedrørende utsendelse av fakturaer til KONE så kan du finne vår kontaktinformasjon her.