Choose languageLanguage

Specificații pentru transmiterea prin furnizori de servicii

Următorul tabel prezintă datele care trebuie să fie cuprinse pe facturile dvs. electronice către KONE. Informații suplimentare sunt adăugate în cadrul dispozițiilor legale și conform acordului dvs. cu KONE.

Tip de informațieSpecificații obligatoriiIndicații
Adresa facturii electronice a furnizoruluiMAdresa dvs. electronică de facturare
Denumirea furnizoruluiMDenumirea firmei dvs.
Adresa furnizoruluiMAdresa firmei dvs.
CUI furnizorMNumărul dvs. de identificare în scopuri de TVA sau codul fiscal
Cod bancar / IBAN furnizorMPlățile SEPA nu necesită un cod IBAN corect
Denumirea băncii și SWIFT/ BIC furnizorMPlățile SEPA nu necesită un cod SWIFT / BIC corect
Adresa facturii electronice KONEMVezi adrese de facturare electronice
Denumirea firmei KONEMPe factură trebuie specificată denumirea corectă a unității KONE
Adresa de facturare KONEMSediul societății conform comenzii / contractului
Numărul facturiiM
Data facturiiM
Tipul facturiiMFactură sau notă de credit
Data scadențeiMData scadentă a facturii trebuie să fie specificată pe factură
Valoarea brută a facturiiMValoarea totală inclusiv TVA
Valoarea netă a facturiiMValoarea totală exclusiv TVA
ValutăMValuta (cod) trebuie specificată în mod clar
Număr de comandă KONEM1Dacă factura se referă la o comandă KONE, numărul de comandă KONE trebuie să fie întotdeauna specificat. Numărul de comandă este comunicat de către KONE.
Centru de costM1Este comunicat de către KONE
Referință comandă KONEM1Referința comenzii comunicată de către KONE, de ex. persoana de contact KONE sau numărul de comandă

M = informații obligatorii
M1 = cel puțin 3 dintre aceste informații trebuie să fie înregistrate pe factură.

Informații suplimentare

  1. Alte documente: Toate celelalte documente precum materiale publicitare, garanții bancare, certificate de origine, extrase de cont și documente similare trebuie să fie transmise la adresa de e-mail de Helpdesk (vezi informații de contact).
  2. Folosim referințele de comandă pentru a automatiza prelucrarea facturilor: Este importantă să menționați pe factură referințele de comandă comunicate de către noi. Va rugăm să aveți grijă ca în câmpurile „Număr de comandă KONE” și „Referință de comandă KONE” să specificați exact informațiile oferite de către KONE. Vă rugăm să nu modificați și să nu înlăturați nimic din referințele de comandă sau persoana de contact.
  3. Anexele la facturi trebuie să fie transmise simultan cu factura electronică: Atașați toate anexele dvs. la facturile dvs. electronice. Facturile și anexele transmise separat nu sunt aprobate.
  4. Facturi individuale și facturi centralizatoare: Preferăm transmiterea tuturor facturilor ca facturi individuale. Acest lucru asigură o prelucrare automată mai bună a facturilor și procese automate, permițându-ne achitarea în timp util a facturilor. Deși este posibilă transmiterea de facturi centralizatoare, nu vă sfătuim să faceți acest lucru. Facturile centralizatoare reduc posibilitățile de prelucrare automată a facturilor și îngreunează gestionarea proceselor automatizate. Facturile centralizatoare pot necesita și un layout specific clientului, ceea ce crește costurile pentru toate părțile implicate.
  5. Cerințe speciale per furnizor: Suplimentar față de cerințele prezentate în acest document, unii furnizori pot fi solicitați să adauge informații suplimentare. Aceste cerințe suplimentare sunt și vor fi reglementate prin acordul dvs. cu KONE.
  6. Formate: Avem posibilitatea de a primi facturi în toate formatele standardizate XML relevante. În acest document este presupusă utilizarea celei mai noi versiuni a _formatului XML_. Vă rugăm să contactați Basware sau furnizorul dvs. de servicii de facturare electronică pentru o descriere detaliată a formatului.
  7. Anexe atașate la facturi ca fișier imagine: În cazul în care anexele atașate facturilor sunt sub formă de fișiere imagine, acestea trebuie să fie atașate fie ca fișier pdf, fie ca fișier TIFF. Dacă nu există un fișier imagine în acest format, Basware va genera o imagine standardizată a facturii. Imaginea generată de Basware este posibil să nu conțină toate informațiile pe care doriți să le puneți la dispoziția KONE. De aceea, recomandăm neapărat să adăugați o copie pdf/TIFF proprie.