Choose languageLanguage

Specificații pentru întocmirea de facturi pdf care pot fi citite automat

Asiguraţi-vă că următoarele informaţii sunt incluse în factura în format PDF.
Dacă unele informaţii obligatorii lipsesc, factura poate fi respinsă.

Informaţii de facturareCâmpuri obligatorii
Informaţii generale
Numărul facturiiobligatoriu
Tipul facturii (factură, notă de credit)obligatoriu
Dacă este o notă de credit, specificaţi numărul facturii iniţialeobligatoriu
Data facturiiobligatorie; trebuie să fie o dată calendaristică validă
Data scadentă sau termenul de platădepinde în funcţie de ţară
Informaţii de referinţă
Numărul comenzii de achiziţie KONEobligatoriu pentru comenzile de achiziţii
Referinţa KONE (persoană de contact sau centru de cost)obligatorie
Numărul contractuluidacă este cazul
Numărul avizului de expediţiedacă este cazul
Data livrării/furnizăriidepinde în funcţie de ţară
Informaţii despre client
Numele complet al entităţii KONEobligatoriu
Adresa completă a entităţii KONEobligatoriu
Codul de TVA/numărul de înregistrare al entităţii KONEdepinde în funcţie de ţară
Informaţii despre furnizor
Numele complet al furnizoruluiobligatoriu
Adresa completă furnizoruluiobligatorie
Codul de TVA/numărul de înregistrare al furnizoruluiobligatoriu
Detaliile contului bancar (BIC şi IBAN sau numărul de cont bancar local)depinde în funcţie de ţară
Referinţa de plată în formatul standard, specific ţăriidacă este cazul
Sumele facturate
Monedaobligatorie
Valoarea netă (fără taxe*)depinde în funcţie de ţară
Valoarea brută (cu taxe*)obligatorie
Serviciile de transportdacă este cazul
Rata/procentul de taxare*depinde în funcţie de ţară
Detalierea sumei impozabile (fără taxe*) pentru fiecare taxă* sau exceptaredepinde în funcţie de ţară
Detalierea valorii taxelor pentru fiecare taxă* sau exceptaredepinde în funcţie de ţară
Valoarea totală a taxelor*depinde în funcţie de ţară
Rotunjiredacă este cazul

* De exemplu, TVA, GST (taxa pe bunuri şi servicii), taxa pe vânzări, taxa pe servicii